Het koor is in 1983 opgericht .als Gereformeerd Gemengd Koor Menoràh, gevestigd in de Oosterkerk in Groningen.

De leden komen uit stad en provincie Groningen.

Het koor is aangesloten bij: Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland.

Huidige voorzitter is de heer Ben Greijdanus.

Het secretariaats-adres van het koor is: Stationsstraat 30, 9771 AG Sauwerd.

Telefonisch te bereiken onder nummer 050 – 306 20 76. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Het aantal leden is per september 2017:
4 bassen
1 tenor
6 alten
6 sopranen

 

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als er mensen zijn die zich melden als lid,

VAN HARTE WELKOM 

Samen kunnen we nog meer doen

 

Piet Vessies is sinds 3 februari 2016 dirigent van het koor.