Het koor is in 1983 opgericht .als Gereformeerd Gemengd Koor Menoràh, gevestigd in de Oosterkerk in Groningen.

De leden komen uit stad en provincie Groningen.

Het koor is aangesloten bij: Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland.

Huidige voorzitter is de heer Ben Greijdanus.

Het secretariaats-adres van het koor is: Menkemaheerd 45, 9737 LB Groningen. 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Het huidige aantal leden is 12.
2 bassen
1 tenor
5 alten
4 sopranen

Het is wel duidelijk dat we dringend behoefte hebben aan mannenstemmen.

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als er mensen zijn die zich melden als lid,

VAN HARTE WELKOM 

Samen kunnen we nog meer doen

 

Piet Vessies is sinds 3 februari 2016 dirigent van het koor.